Hrvatsko društvo stručnih komunikacijskih posrednika za gluhe osobe
National association of Croatian sign language interpreters

Hrvatsko društvo tumača i prevoditelja znakovnog jezika gluhih je neprofitna pravna osoba koja usklađuje i usmjerava djelatnosti i predlaže aktivnosti od interesa za što potpuniju komunikaciju gluhih osoba sa širom socijalnom sredinom, provodi edukaciju, prati i proučava razvitak i dostignuća na području školovanja novih tumača i prevoditelja te uspostavlja kodeks etika tumača i prevoditelja i utvrđuje kriterije za njihovo rangiranje i napredovanje.